Har du koll på de nya webbtillgänglighetskraven?

den 15 maj 2021

Vad innebär egentligen Webbtillgänglighetsdirektivet?

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service började gälla den 23 september 2020 i alla EU-länder. Tillgänglighet öppnar ditt innehåll för alla. Sidor eller dokument kan läsas också av synskadade och funktionsnedsatta läsare.

Webbtillgänglighetsdirektivet ställer krav på att man ska följa de
internationella standarden för tillgänglighet som heter " Web Content Accessibility Guidelines ". Lagen syftar till ökad digital tillgänglighet för alla användare, inklusive personer med funktionsnedsättning.

Uppfyll webbsidans EU:s tillgänglighetsdirektiv 
Offentlig digital service förutsätts uppfylla dessa krav, framförallt att webbplatser och appar ska uppnå åtminstone nivå AA i version 2.1 av WCAG.

Idén går alltså ut på att innehåll som sprids via webbplatser, appar och dokument måste var utformade så långt det är möjligt på ett sätt att de är möjliga att uppfatta, vara hanterbara, begripliga och robusta.

Vilka omfattas av lagarna?
Myndigheter, landsting, kommuner och andra aktörer som klassas som offentligrättsliga organ, dvs. aktörer som anses vara en upphandlande myndighet, med några undantag, skall uppfylla kraven, och även vissa privata aktörer som utför tjänster med offentlig finansiering.

Gör snarast en översyn på webbsidorna och planera åtgärder
Bäst vore att genomgå en omfattande översyn av webbsidorna och att göra webbsidorna tillgängliga snarast möjligt. Tänk på att det tar tid att planera, genomföra och följa upp åtgärder och utvecklingsinsatser.

OBS! En tillgänglighetsredogörelse är idag ett måste på hemsidan
Som första steg bör man kunna erbjuda användare möjlighet att påtala brister i förhållande till webbsidan som besöks och begära att få det åtgärdat, och möjlighet att begära ut information som undantagits.

Denna tillgänglighetsredogörelse på webbsidan, som redovisar hur man uppfyller kraven och innehåller länk till kommentarsfunktionen, bör publiceras regelbundet.

Tillgänglighetskraven på webben gäller också laddningsbara PDF-filer!

När en webbplats eller app ska uppfylla kraven så gäller det även dokument som inte är webbsidor (exempelvis PDF-filer) som distribueras via denna.

Visste du att?
Digital tillgänglighet innefattar en mängd olika delmoment. I en tillgänglig publikation är det t.ex. viktigt att tänka på textens läsbarhet med hjälp av tydliga typsnitt och tillräckliga kontraster.

Öka tillgängligheten för dina PDF-filer, särskilt med tanke på synskadade användare. Sådana användare använder ofta skärmläsare och tangentbord för navigering.

Råd till dig som vill göra ett tillgängligt PDF-dokument

 

Gör PDF-filen tillgänglig kom-ihåg-lista
 

Här får du en kom-ihåg-lista i A4-format som du behändigt kan ta fram då du ska göra ett tillgängligt PDF-dokument.

Innehåller alla nödvändiga arbetsskeden och anvisningar för Acrobat Pro.

 
 
Ladda guide: Gör PDF-filen tillgänglig kom-ihåg-lista

Author Rolf Koppatz

Rolf is the CEO and consultant at Communication Pro with long experience in DAMs, Managing Visual Files, Marketing Portals, Content Hubs and Computer Vision.

Contact me at LinkedIn.

www.communicationpro.com