Inlägg från februari 2024

Skapa tillgängliga blädderbara PDF-dokument

den 27 februari 2024

Tillgänglig pdf och flipbook

När man skapar en tillgänglig blädderbar PDF är det viktigt att tänka på flera faktorer för att säkerställa att dokumentet är lättillgängligt och användarvänligt för alla, inklusive personer med funktionsnedsättningar.

Direktiven för myndigheter, kommun och andra offentligrättsliga organ syftar till ökad digital tillgänglighet för användare med funktionsnedsättning. Tillgänglighetskraven på webben gäller både PDF-filer och e-publikationer.

Vi har samlat ihop en lista på riktlinjer om hur du kan göra dina PDF-dokument mer tillgängliga för alla användare.