Inlägg från maj 2021

Så gör du PDF-filen tillgänglig

den 21 maj 2021

I den här artikeln visar vi dig hur du ökar tillgängligheten av dina PDF-filer, särskilt med tanke på synskadade användare. Sådana användare använder ofta skärmläsare som läser text högt och ett tangentbord för navigering. Artikeln innehåller också instruktioner för Adobe Acrobat Pro användare.

Tillgänglighetssymbol.

Har du koll på de nya webbtillgänglighetskraven?

den 15 maj 2021

Vad innebär egentligen Webbtillgänglighetsdirektivet?

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service började gälla den 23 september 2020 i alla EU-länder. Tillgänglighet öppnar ditt innehåll för alla. Sidor eller dokument kan läsas också av synskadade och funktionsnedsatta läsare.

Webbtillgänglighetsdirektivet ställer krav på att man ska följa de
internationella standarden för tillgänglighet som heter " Web Content Accessibility Guidelines ". Lagen syftar till ökad digital tillgänglighet för alla användare, inklusive personer med funktionsnedsättning.