Skapa tillgängliga blädderbara PDF-dokument

den 27 februari 2024

Tillgänglig pdf och flipbook

När man skapar en tillgänglig blädderbar PDF är det viktigt att tänka på flera faktorer för att säkerställa att dokumentet är lättillgängligt och användarvänligt för alla, inklusive personer med funktionsnedsättningar.

Direktiven för myndigheter, kommun och andra offentligrättsliga organ syftar till ökad digital tillgänglighet för användare med funktionsnedsättning. Tillgänglighetskraven på webben gäller både PDF-filer och e-publikationer.

Vi har samlat ihop en lista på riktlinjer om hur du kan göra dina PDF-dokument mer tillgängliga för alla användare.

1. Använd tydliga rubriker
Använd en logisk och hierarkisk struktur för rubriker för att organisera innehållet. Detta hjälper användare att förstå hur informationen är organiserad och gör det enklare att navigera i dokumentet.

2. Lägg till bokmärken
Bokmärken ger en översikt över dokumentets struktur och gör det möjligt för användare att snabbt hoppa till olika delar av PDF:en.

3. Alternativ text för bilder
Förse alla bilder, diagram och andra visuella element med alternativ text (alt-text) som beskriver bilden eller dess syfte. Detta är viktigt för personer som använder skärmläsare.

4. Säkerställ läslighet
Använd lättlästa typsnitt och se till att kontrasten mellan text och bakgrund är tillräcklig för personer med synnedsättning. Undvik också att använda färger som det enda sättet att förmedla information.

5. Skapa navigerbara länkar
Alla hyperlänkar och interna länkar i dokumentet bör vara tydligt markerade och beskrivande, så att användaren vet vad de kan förvänta sig när de klickar på en länk.

6. Använd taggar och strukturerad PDF
Tagga PDF-dokumentet för att definiera en logisk läsordning och struktur (t.ex. rubriker, paragrafer, listor). Detta gör det lättare för skärmläsare att tolka och presentera innehållet korrekt.

7. Testa tillgängligheten
Använd verktyg för att testa PDF:ens tillgänglighet och se till att den uppfyller gällande standarder, som WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).

8. Undvik komplexa layouter
Komplexa layouter och element som text runt bilder kan vara svåra för skärmläsare att tolka korrekt. Sträva efter enkelhet och tydlighet i layouten.

9. Formulär
Om PDF:en innehåller formulär, se till att fälten är taggade och kan fyllas i elektroniskt. Det bör också finnas tydliga instruktioner för hur formuläret ska fyllas i.

10. Språkinställningar
Ange dokumentets språk i PDF:ens egenskaper för att skärmläsare ska kunna använda korrekt uttal.

Att skapa en tillgänglig PDF handlar inte endast om tekniska aspekter, utan också om att prioritera användarnas behov. Genom att följa dessa riktlinjer kan du göra dina PDF-dokument mer tillgängliga för en bredare användarskara.

 

PDF-fil konverteras till ett blädderbart HTML5-format.

Behöver du en tillgänglig version av din e-publikation? Kontakta oss så berättar vi mer om vår MagNet e-Publishing-tjänst.

 

Gör PDF-filen tillgänglig kom-ihåg-lista
 

Här får du en kom-ihåg-lista i A4-format som du behändigt kan ta fram då du ska göra ett tillgängligt PDF-dokument.

Innehåller alla nödvändiga arbetsskeden och anvisningar för Acrobat Pro.

 
 
Ladda guide: Gör PDF-filen tillgänglig kom-ihåg-lista

 

Author Marianne Vainio

Marketing and Administration