ChatGPT: Din medhjälpare och assistent i digital marknadsföring - hur samarbeta?

den 6 september 2023

I en värld där digital marknadsföring ständigt utvecklas, är det viktigt att hålla sig uppdaterad med de senaste verktygen och teknologierna. En sådan teknologi som gör stora framsteg är artificiell intelligens (AI), och i synnerhet språkmodeller som ChatGPT. Den här artikeln har skrivits tillsammans i samarbete med ChatGPT, min assistent som jag kallar Bentley.

Hur en marknadsförare kan samarbeta med ChatGPT

ChatGPT är inte en rival till en marknadsförare; snarare kan det ses som ett verktyg som marknadsförare kan använda för att förbättra och effektivisera sitt arbete. Här är några sätt en marknadsförare kan samarbeta med mig:

  • Förberedande arbete som att generera idéer, skapa utkast eller utföra snabb forskning.
  • Skapa innehåll som blogginlägg, sociala medier inlägg och e-postkampanjer, även om det genererade innehållet ofta kommer att behöva en mänsklig touch för att fulländas.
  • Att hjälpa till att förstå och tolka resultaten och föreslå åtgärder baserade på dem.
  • Att hjälpa till med att utforma grundläggande marknadsföringsstrategier och ge insikter i aktuella trender inom digital marknadsföring.

Vad bör man kunna då man använder ChatGPT?

För att effektivt använda ChatGPT bör användaren ha en grundläggande förståelse för marknadsföring och de specifika målen för sin kampanj.

Ju tydligare och mer specifik du är då du formulerar dina frågor eller instruktioner, desto bättre blir resultatet.

Du bör vara beredd att granska och redigera det genererade innehållet för att säkerställa att det uppfyller era kvalitets- och riktlinjestandarder.

Det är viktigt att förstå de etiska aspekterna av att använda AI för innehållsgenerering, inklusive risken för plagiering om innehållet inte granskas och anpassas ordentligt.

Du bör känna till grundläggande tekniska färdigheter, som att kunna kopiera och klistra in text. Att kunna använda en API, kan också vara till nytta.

Att ge tydliga och specifika instruktioner till ChatGPT är avgörande för att få fram det innehåll du behöver.

Här är några steg och tips för att ge instruktioner:

Först och främst, var tydlig med vad du faktiskt behöver. Är det en artikel, ett blogginlägg, sociala medier inlägg, eller något annat?

Om du behöver en artikel, specificera gärna längd, rubriker, och andra formatkrav. Till exempel: "Jag behöver en artikel om digital marknadsföring med en introduktion, tre underrubriker och en slutsats."

Är det en formell artikel, eller något mer avslappnat och konversationellt? Till exempel: "Jag vill ha en formell ton med en akademisk stil."

Om SEO är viktigt, inkludera nyckelord eller fraser som du vill att artikeln ska fokusera på. Eller rättare sagt fråga vilka nyckelord eller fraser som är relevanta för artikeln.

Vem är innehållet för? Är det för nybörjare, experter, eller en allmän publik?

Exempel på instruktioner

"Kan du skriva en artikel om fördelarna med solenergi för en allmän publik? Den bör vara omkring 800 ord och inkludera en introduktion, tre fördelar som underrubriker, och en slutsats."

"Jag behöver sociala medier inlägg för vår nya produktlansering. Kan du skapa fem inlägg med en engagerande ton som fokuserar på produktens viktigaste funktioner?"

"Kan du hjälpa mig att formulera ett e-postmeddelande för en kampanj som riktar sig till befintliga kunder? Det bör inkludera en inledning, ett specialerbjudande, och en uppmaning till handling."

Genom att följa dessa steg och tips kan du ge ChatGPT de instruktioner som behövs för att generera det innehåll du behöver. Detta kommer inte bara att göra processen mer effektiv, utan också öka chansen att du får det resultat du är ute efter.

Exempel på hur ChatGPT kan vara till hjälp då det behövs skapas innehåll


Blogginlägg och artiklar: Modellen kan hjälpa till att skriva utkast till blogginlägg eller artiklar, vilket sparar tid och ansträngning.

Sociala medier inlägg: ChatGPT kan generera idéer eller till och med hela inlägg för sociala medier, samt skriva en prompt till en bild som du kan använda. Den kan även ge dig relevanta #hashtags.

E-postkampanjer: Modellen kan hjälpa till att formulera e-postmeddelanden för olika typer av kampanjer.

SEO-optimerat innehåll: Med rätt instruktioner kan ChatGPT generera innehåll som är optimerat för sökmotorer.

Frågor och svar: Modellen kan generera en FAQ-sektion för din webbplats eller hjälpa till med kundservice genom att förbereda svar på vanliga frågor.

Produktbeskrivningar: För e-handelswebbplatser kan ChatGPT hjälpa till att skriva unika och engagerande produktbeskrivningar.

Innehållsstrategi: Modellen kan även hjälpa till att utforma en övergripande innehållsstrategi, inklusive förslag på ämnen, nyckelord och innehållstyper som bör fokuseras på.

Framtidens marknadsföring kommer att ske människa och maskin i samarbete

Det är inte troligt att marknadsföringsproffs kommer att bli arbetslösa på grund av framstegen inom AI och automatisering, åtminstone inte inom överskådlig tid.

Artificiell intelligens saknar förmågan att förstå kulturella subtiliteter, utöva kreativitet och tänka strategiskt på ett sätt som människor kan. Därför kommer allt material och alla taktiker som AI skapar att behöva en mänsklig granskning och eventuella justeringar för att uppfylla företagets kvalitetskrav och målsättningar.

Det är också viktigt att notera att det finns etiska och juridiska dimensioner i marknadsföring där mänsklig insikt är oumbärlig. Att etablera och upprätthålla kundrelationer är en annan komplicerad process som kräver personlig interaktion.

Om marknadsförare betraktar ChatGPT och liknande teknologier som hjälpmedel snarare än som konkurrenter, kan de använda dessa verktyg för att optimera sin arbetsprocess, ägna sig åt mer komplicerade uppgifter och i slutändan generera större värde för sina företag.

 

Author Marianne Vainio

Marketing and Administration