Inlägg i Marknadsföring

Digitala marknadsföringstrender 2023

den 10 januari 2023


Det är svårt att med säkerhet förutse specifika digitala marknadsföringstrender som kommer att dyka upp 2023, eftersom området ständigt utvecklas och nya teknologier och strategier utvecklas. Här lyfter vi fram några trender som sannolikt kommer att fortsätta eller bli mer framträdande under de kommande åren.

Personalisering

Personalisering förväntas bli ännu viktigare inom digital marknadsföring, eftersom konsumenter i allt högre grad förväntar sig personliga upplevelser och företag försöker differentiera sig på en trång marknad.

4 orsaker varför en modern e-tidning är bättre än en pdf

den 14 december 2022

4 orsaker varför en modern e-tidning är bättre än en pdf.

En traditionell e-tidning är en uppslagsvis blädderbar publikation, var sidorna rör sig som i en papperstidning. En del upplever denna publiceringsform som främmande och föredrar att publicera sitt material som pdf-filer eller vanliga webbsidor. Många tänker inte på att en e-tidning kan se ut på många olika sätt. Den kan till exempel ställas in att visa en sida i taget och utan bläddringseffekten som simulerar en papperstidning. I den här artikeln presenteras fyra fördelar en sådan e-tidning har.

En blädderbar pdf är mera än en kopia av en papperspublikation

den 8 december 2022

En blädderbar pdf är mera än en kopia av en papperspublikation.

En e-tidning eller blädderbar pdf ses ofta som en digital kopia av en pappersversion, var man bläddrar uppslag på en skärm och zoomar vid behov. En digital publikation ger ändå möjligheter till mycket mera och det lönar sig att vara medveten om alternativen, då man planerar sin egen online publikation.

6 orsaker till varför den digitala versionen av broschyren och kundtidningen är den mest lönsamma publiceringsmodellen

den 5 augusti 2021

Innehållsmarknadsföring eller content marketing ökar mer än någonsin. Mer och mer resurser investeras i organisationernas egna och inköpta resurser. Varför skapa en digital tidskrift med tryckt sammanhang eller till och med bara en digital tidskrift?

Allt för ofta glömmer vi fördelarna med en digital publikation.

Enkelhet och kostnadseffektivitet.

Den mest bekanta formen av en publikation är en tryckt produkt, men kanske inte för alla längre! Nedan följer sex orsaker till varför en e-publikation produceras till förmån för kunderna.

1 – 5 / 8